Gå til hovedindhold

Mentorfeltet

Velkommen til Mentorfeltet

Her har læreren adgang til en liste af mentorer inden for forskning, presse, kommunikation og erhvervsliv. Mentorerne stiller sig til rådighed med oplæg, coaching og anden mentorvirksomhed for de særligt talentfulde elever.

Vær iøvrigt opmærksom på, at I i skolens lokalsamfund kan finde egnede mentorer, der arbejder med formidling af viden og information. Tænk kreativt - lokalpresse, kommunikationsvirksomhed og HR-afdelinger.

Forudsætning for brug af mentorer

Adgang til mentorlisten forudsætter, at der er planlagt eller gennemført undervisning i Studiefeltet for de særligt motiverede elever. Undervisningen kan fx tilrettelægges ved brug af elevernes individuelle timer gennem oplæg, selvstudium og præsentation af synopsis.

Fremgangsmåde

Læreren kan via sin skolemail ansøge om login til mentorkartoteket.

Det tildelte login er fortroligt og må ikke deles med andre.

Login giver adgang til et kartotek med navne på mentorer, der har givet tilsagn om at stille sig til rådighed. Listen er fortrolig og må ikke deles med andre.

Læreren kontakter en mentor og indgår en aftale om oplæg, coaching eller mentorforløb. Husk at henvise til faktaogfake.dk. Se i øvrigt huskeliste nedenfor.

Lærer og mentor aftaler indbyrdes evt honorering og andre praktiske forhold. Mentorer har til enhver tid ret til at sige nej tak til en forespørgsel uden yderligere begrundelse.

Mentorforløb

Mentorprogrammet i Fakta og Fake er et talentspireprogram inden for det samfundsvidenskabelige og det humanistiske område.

En mentor skal stimulere den enkelte elev til yderligere studier i informationskvalitet.

Læs mere

Mentorprogrammet er forbeholdt de elever, der udviser en stejl læringskurve, og som er særligt motiverede til at fordybe sig i studiet af informationskvalitet.

En række mentorer fra forskning, presse og erhvervsliv stiller sig til rådighed, jf. mentorkartoteket. Det er læreren, der efter samtale med eleven indstiller til et mentorforløb. Den første kontakt foregår derfor mellem lærer og mentor.

Herefter kan eleven fremsende sit studieemne, som kan være en udfoldelse af den synopsis, eleven har lavet som afslutning i Studiefeltet. En anden mulighed er, at mentoren stiller med en konkret opgave eller et kort praktikforløb, som eleven skal deltage i, fx faktatjek af informationer.

Læreren og mentoren aftaler herefter, hvornår og i hvilken form mentorforløbet skal afvikles, fx tre dage.  Mentorforløbet kan foregå skolen, på redaktionen, i virksomheden eller i forskningscentret.

Såfremt der ikke er et match i mentorkartoteket, så findes det sandsynligvis i lokalsamfundet.

Mentorer som oplægsholdere

Flere mentorer tilbyder at holde oplæg for gruppen af elever, der arbejder i Studiefeltet.

Læs mere

I mentorkartoteket fremgår det hvilke mentorer, der tilbyder at holde oplæg med udgangspunkt i deres arbejde som redaktører, journalister, pressemedarbejdere eller forskere.

Oplægget skal tilføre viden og problemstillinger, der kan inspirere eleverne til studier i informationskvalitet i den offentlige debat inden for de fire supertemaer, der er beskrevet i Studiefeltet.

Oplægget kan suppleres med, at mentoren medvirker i gruppens afsluttende præsentation af synopser og evaluering af forløbet.

Huskeliste

Når du som lærer første gang kontakter en mentor, skal du oplyse om følgende:

Læs mere

Gymnasium, antal elever og inddragelse af faktaogfake.dk, fx:

På NN gymnasium anvender vi studieplatformen faktaogfake.dk i individuelle kursusforløb om fakta og fake i den politiske debat. Kursusforløbet afvikles i ugerne 2-4, og vi har brug for…

Behov

Oplæg, coaching, mentorophold eller andet? Se Forslag til samarbejde

Aftale om honorering mv, fx:

Vi har mulighed for at tilbyde et honorar på … (gæstelæreraftalen), ligesom vi selvfølgelig dækker dine rejseomkostninger…

Forslag til samarbejde

FAGLIGT OPLÆG

En mentor kan holde et oplæg af 1-2 timers varighed ved projektets start eller som inspiration undervejs. Indholdet kan være følgende:

Eksempler

En medieforsker kan redegøre for informationsstrømme i nyhedsmedier og sociale medier, redaktionel kontrol og deling af indhold.

En nyhedsredaktør kan gøre rede for, hvordan man faktatjekker nyheder på redaktionen, og i det hele taget beskrive det brogede informationsmiljø, som redaktionen skal sondre i.

En forsker inden for et af de fire supertemaer Klima, Sundhed, Politik og Individ kan beskrive, hvordan man kan faktatjekke informationer og i det hele taget beskrive karakteren af informationsmiljøet.

En informationsmedarbejder fra en virksomhed kan gøre rede for, hvordan virksomheden håndterer information og kommunikation udadtil.

COACHING

En mentor kan følge studieforløbet for elever, der deltager. Eleverne fremsender følgende til kommentarer:

En case – en offentlig artikel, videoindslag, feed mv., som eleven vil undersøge nærmere for fakta og fake

En problemformulering – der beskriver, under hvilken vinkel eleven vil undersøge casen

En synopsis – der præsenterer undersøgelsens design: teori, metode mv.         

På faktaogfake.dk er der definitioner på disse begreber.

Coaching kan foregå via e-mail, som videokonference eller ved tilstedeværelse på skolen i projektforløbet.

Oplæg og coaching kan kombineres.

MENTOROPHOLD

For de få helt særligt motiverede elever kan mentoren i samarbejde med gymnasiet tilbyde et ophold i et forskningsmiljø, et redaktionelt miljø eller i en virksomheds presseafdeling af kortere varighed, fx tre dage.

Under opholdet kan eleven færdiggøre sin undersøgelse af sin case og eventuelt få den offentliggjort.

Oplæg, coaching og mentorophold kan kombineres.

        
The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Class "DrupalFinder\DrupalFinder" not found in composer_deploy_system_info_alter() (line 17 of modules/contrib/x.composer_deploy/composer_deploy.module).
composer_deploy_system_info_alter() (Line: 562)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->alter() (Line: 320)
Drupal\Core\Extension\ExtensionList->doList() (Line: 155)
Drupal\Core\Extension\ModuleExtensionList->doList() (Line: 282)
Drupal\Core\Extension\ExtensionList->getList() (Line: 406)
Drupal\Core\Extension\ExtensionList->recalculateInfo() (Line: 366)
Drupal\Core\Extension\ExtensionList->getAllAvailableInfo() (Line: 394)
Drupal\Core\Extension\ExtensionList->getAllInstalledInfo() (Line: 324)
backup_migrate_module_version() (Line: 164)
backup_migrate_backup_migrate_service_object_alter() (Line: 562)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->alter() (Line: 96)
backup_migrate_get_service_object() (Line: 184)
backup_migrate_cron() (Line: 250)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 405)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 258)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 136)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 142)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 103)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 32)
Stack\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 702)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)