Gå til hovedindhold

CO2 forbrug

CO2 forbrug øger temperaturen på kloden

Den overvejende del af verdens energiproduktion kommer fra fossile brændstoffer som kul, olie og benzin. Landbrug, boligopvarmning og transport er de største forbrugere af CO2.

Naturlig energiproduktion vinder frem i form af vindmøller, solcelleanlæg og jordvarme, på sigt havenergi.

Træer æder en del af den udledte CO2, men nyplantet skov tager samtidig jord fra landbrug, der producerer fødevarer til verdens befolkning. I Europa er der et overskud af fødevarer, men det gælder ikke i udsatte områder i fx Afrika.

Hvor meget belaster vi hver især CO2 regnskabet? Kan vi påvirke klimaet ved at ændre vores livsstil? Det er en tilbagevendende debat.

Hvilke handlemuligheder har vi, hvis vi skal stoppe klimaændringerne? Skal vi hver især gøre noget nu? Skal vi sætte vores lid til teknologien? Jesper Theilgaard, meteorolog og klimaformidler, gennemgår mulighederne.

Bo Møllesøe Vinther kommenterer regeringens klimapolitiske mål om at reducere CO2 udslippet med 70 % i 2030. Han mener, det er opnåeligt, såfremt tiltagene er attraktive for borgere.