Studiefeltet

Et stillads til selvstudier i fakta og fake for særligt interesserede elever

Studiefeltet er et studieområde for de særligt interesserede og højt begavede elever. Elevens rolle er at være studerende.

Det er bygget op som et stillads, der faciliterer den studerendes arbejdsprocesser. Teorier, metoder og forskningsdesign stilles til rådighed til studier, der kan anvendes i de individuelle timer i 2.g med faglærere som vejledere.

Studierne i fakta og fake kan vælges inden for fire supertemaer: klima, sundhed, politik og om det medialiserede individ, om digital dannelse.